کارگاه تربیت مربی فرزندپروری

سرفصل ها

  • اصول تربیتی جدیدی که والدین باید به آن اشراف داشته باشند.
  • قوانینی که باید در حوزه‌ی فرزندپروری اجرا شود
  • جلب اعتماد والدین توسط مشاور
  • قوانین جنبه‌های مختلف تربیتی کودک در رده‌های سنی مختلف
  • نحوه‌ی ارتباط گیری روان شناس با والد
  • شیوه‌های ارتباطی صحیح با آموزش محبت و مرزها و اموزش نظم به بچه‌ها
9000000
6000000 ریال
دکتر لیلا افضلی
سرفصل دروس
کارگاه تربیت مربی فرزندپروری
12:44:00
درس اول تربیت مربی فرزندپروری
13:16:00
درس دوم تربیت مربی فرزندپروری
17:44:00
درس سوم تربیت مربی فرزندپروری
00:00:00
درس چهارم تربیت مربی فرزندپروری
22:34:00
درس پنجم تربیت مربی فرزندپروری
16:55:00
درس ششم تربیت مربی فرزندپروری
7:46:00
درس هفتم تربیت مربی فرزندپروری
17:35:00
درس هشتم تربیت مربی فرزندپروری
22:27:00
درس نهم تربیت مربی فرزندپروری
10:40:00
درس دهم تربیت مربی فرزندپروری
24:37:00
درس یازدهم تربیت مربی فرزندپروری
16:2:00
درس دوازدهم تربیت مربی فرزندپروری
00:00:00
درس چهاردهم تربیت مربی فرزندپروری
20:52:00
درس سیزدهم تربیت مربی فرزندپروری
8:26:00
درس پانزدهم تربیت مربی فرزندپروری
21:8:00
درس شانزدهم تربیت مربی فرزندپروری
13:50:00
درس هفدهم تربیت مربی فرزندپروری
17:11:00
درس هجدهم تربیت مربی فرزندپروری
14:53:00
درس نوزدهم تربیت مربی فرزندپروری
25:18:00
درس بیستم تربیت مربی فرزندپروری
20:47:00
درس بیست و یکم تربیت مربی فرزندپروری
11:26:00
درس بیست و دوم تربیت مربی فرزندپروری
5:29:00
درس بیست و سوم تربیت مربی فرزندپروری
17:9:00
درس بیست و چهارم تربیت مربی فرزندپروری
9:37:00
درس بیست و پنجم تربیت مربی فرزندپروری
7:32:00
درس بیست و ششم تربیت مربی فرزندپروری
00:00:00
درس بیست و هفتم تربیت مربی فرزندپروری
11:36:00
درس بیست و هشتم تربیت مربی فرزندپروری
18:29:00
درس بیست و نهم تربیت مربی فرزندپروری
16:16:00
درس سی ام تربیت مربی فرزندپروری
9:35:00
درس سی و یکم تربیت مربی فرزندپروری
12:48:00
درس سی و دوم تربیت مربی فرزندپروری
13:31:00
درس سی و سوم تربیت مربی فرزندپروری

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.