مداخله در بحران خودکشی

سرفصل ها:
1.    مروری خلاصه و تحلیلی بر آمار خودکشی
2.    عوامل خطر و محافظت کننده‌ی خودکشی
3.    سرنخ های خودکشی
4.    باورهای نادرست در باره‌ی رفتارهای خودکشی
5.    ارزیابی خطر خودکشی
6.    نحوه استخراج افکار خودکشی
7.    نحوه استخراج طرح خودکشی
8.    مداخله در بحران (حین اقدام به خودکشی): بر اساس مدل هفت مرحله ای رابرت
9.    مداخلات پس از اقدام به خودکشی (غیرکامل)

 

 

 

4000000
3000000 ریال
دکتر حمید پورشریفی دارای تحصیلات دکتری تخصصی سلامت از دانشگاه تهران(کسب دومین رتبه در امتحان ورودی دکتری)
سرفصل دروس
مداخله در بحران خودکشی
00:00:00
درس اول
12:3:00
درس دوم
00:00:00
درس سوم
9:12:00
درس چهارم
00:00:00
درس پنجم
00:00:00
درس ششم
20:2:00
درس هفتم
15:53:00
درس هشتم
15:27:00
درس نهم
17:28:00
درس دهم
9:50:00
درس یازدهم
16:8:00
درس دوازدهم
14:53:00
درس سیزدهم
12:13:00
درس چهاردهم
00:00:00
درس پانزدهم
16:57:00
درس شانزدهم
00:00:00
درس هفدهم
23:26:00
درس هجدهم
00:00:00
درس نوزدهم

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.