دوباره نویسی صمیمیت

در این دوره به مسئله صمیمت در انواع مختلف رابطه ها با تمرکز بیشتر بر رابطه ی عاطفی پرداخته می شود.

پس از این دوره هر فرد قادر خواهد بود الگوی شخصی خود در روابط و به ویژه الگوهای آسیب رسان را بهتر بشناسید و مدیریت کند در نتیجه مسیر سالم تری برای روابط خود شکل دهد و پیش ببرد.

 

 

5000000
4000000 ریال
روان‌شناس، کارآفرین، دانش آموخته ی دانشگاه تهران، مدیر عامل مجتمع بین المللی تهران، مدیر مرکز توسعه مهارت های زندگی هفتاد
سرفصل دروس
دوباره نویسی صمیمیت در زندگی
11:8:00
صمیمیت چیست؟ قسمت 01
7:21:00
باورهای غلط در مورد صمیمیت قسمت 02
10:2:00
بررسی چند کیس قسمت 03
10:19:00
پیوند های خیالی قسمت 04
6:6:00
ترس از صمیمیت قسمت 05
4:0:00
ترسهای پنهانی قسمت 06
8:1:00
صمیمیت از رحم مادر آغاز می شود قسمت 07
4:6:00
سطوح صمیمیت قسمت 08
10:43:00
بازی صفت قسمت 09
10:13:00
پررنگ ترین صفات در روابط صمیمانه قسمت 10
12:52:00
من در پناه سایه تو هستم قسمت 11
8:8:00
مرزهای شکننده قسمت 12
00:00:00
مربی درون من قسمت 13
11:53:00
قحطی هیجانی قسمت 14
5:32:00
مجاورت قسمت 15
7:56:00
سبک دلدادگی قسمت 16
3:48:00
فقدان صمیمیت قسمت 17
11:45:00
انواع سبک دلدادگی قسمت 18
14:50:00
مسافر تنها قسمت 19
15:4:00
استراتژی های غیرفعال ساز مسافر تنها قسمت 20
10:16:00
مسافر بیقرار قسمت 21
14:43:00
استراتژی های فعال ساز مسافر بیقرار قسمت 22
15:47:00
راهکارهایی برای مسافرین بیقرار قسمت 23
9:48:00
راهکارهایی برای مسافرین بیقرار 2 قسمت 24
9:38:00
تنهای بیقرار قسمت 25
15:18:00
تنهای بیقرار 2 قسمت 26
6:5:00
تنهای بیقرار 3 قسمت 27
5:24:00
راهکارهایی برای تنهای بیقرار قسمت 28
7:32:00
مامن قسمت 29
4:37:00
منشا امنیت ما قسمت 30
12:54:00
داینامیک روابط قسمت 31
5:32:00
پیشنهادهایی برای مامن شدن قسمت 32

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.